Vật Liệu Thạch Cao

Tính năng vượt trội của vật liệu thạch cao

Vật liệu thạch cao đã góp phần tạo ra nhiều xu hướng mới cho thiết kế nội và ngoại thất. Tấm thạch cao giờ đây sau một thời gian cải tiến chất lượng đã dần có đặc tính tốt hơn và bền hơn. Trong xu hướng dân cư dịch chuyển lên sống trong các mô