KIẾN TRÚC NHÀ ĐỒNG QUÊ ẤM CÚNG CỦA PHÁP

Ngôi nhà xinh đẹp trang trại ở miền Nam nước Pháp – Mas, ngay tại trung tâm của Provence. 32 200x300 KIẾN TRÚC NHÀ ĐỒNG QUÊ ẤM CÚNG CỦA PHÁP

32A 200x300 KIẾN TRÚC NHÀ ĐỒNG QUÊ ẤM CÚNG CỦA PHÁP

32B 200x300 KIẾN TRÚC NHÀ ĐỒNG QUÊ ẤM CÚNG CỦA PHÁP

32c 200x300 KIẾN TRÚC NHÀ ĐỒNG QUÊ ẤM CÚNG CỦA PHÁP

32d 209x300 KIẾN TRÚC NHÀ ĐỒNG QUÊ ẤM CÚNG CỦA PHÁP

32e 198x300 KIẾN TRÚC NHÀ ĐỒNG QUÊ ẤM CÚNG CỦA PHÁP

32f 200x300 KIẾN TRÚC NHÀ ĐỒNG QUÊ ẤM CÚNG CỦA PHÁP
Từ một ngôi nhà làm hoàn toàn bằng đá tự nhiên, các kiến trúc sư đã lên phương án sửa chữa, cải tạo và trang trí với các vật liệu như đá, gỗ và kim loại. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một sự kết hợp hoàn hảo của các tính năng hiện đại và các yếu tố truyền thống.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>