ban công đúng quy định

Quy định về việc xây ban công

Phần nhô ra ở ban công đối với mỗi ngôi nhà cũng cần đáp ứng được tiêu chuẩn của Nhà nước. Theo quy định tại Điều 62 của Luật Xây dựng về Giấy phép xây dựng thì trường hợp xây dựng các công trình làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an